Vitajte na vzdelávacom portáli neurokredity.sk

O portáli

E- learningový portál neurokredity.sk bol vytvorený ako nástroj pre ďalšie vzdelávanie pomocou moderného využívania informácií a informačno-komunikačných technológií.

Vzdelávanie

Hlavnou myšlienkou portálu neurokredity.sk je možnosť získania ďalšieho vzdelávania z pohodlia Vášho domova pomocou internetu. Vzdelávacie aktivity sú odborne garantované Slovenskou neurologickou spoločnosťou.

V záložke Akreditované vzdelávanie nájdete informácie o pripravovaných odborných podujatiach v spolupráci so spoločnosťou Novartis na najbližšie obdobie. Príspevky vo forme audiovizuálnych záznamov z prednášok budú uložené a sprístupnené všetkým používateľom portálu v záložke Archív.

Kredity

Pridanou hodnotou portálu neurokredity.sk je možnosť získania kreditov CME. Získanie kreditov je možné účasťou na vzdelávacom podujatí a súčasne vypracovaním AD testu. Po podujatí je možné získať kredity za AD test, pre tých účastníkov, ktorí ho nestihli vyplniť počas podujatia a tiež pre každého odborníka, ktorý si vypočuje videozáznamy na tomto portáli. Táto možnosť sa vzťahuje k aktuálne dostupnému e-learningu a je časovo obmedzená. Podrobnejšie informácie nájdete v časti AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE. Kredity získate po vyplnení Autodidaktického testu, ktorý bol pripravený autormi prednášok v rámci Vami zvoleného vzdelávacieho podujatia. Informáciu o počte pridelených kreditov dostanete v elektronickej podobe bezprostredne po absolvovaní AD testu.